Coaching

Professionelle udfordringer kan være relateret til arbejdsopgaverne, samarbejdet med kollegerne og chefen, udfordringer i privatlivet eller noget helt andet. Men de forskellige livsområder påvirker hinanden i så høj grad, at det oftest giver mening at se på helheden for at løse en professionel udfordring. Vores coaching har følgende fire delmål:

  • Identificere og adressere de professionelle udfordringer
  • Tilvejebringe ny indsigt og nye redskaber til at håndtere dem
  • Træne nye adfærdsmønstre i konkrete situationer
  • Støtte og udfordre personen, indtil udfordringerne er håndteret succesfuldt

Nøglen til succes ligger i personen selv
Vores coaching skaber sammenhæng mellem motivation, handlinger og effekt.
På den måde lærer personen at agere hensigtsmæssigt i forhold til sig selv, kolleger, kunder og familie – og opnår derved mere succes og trivsel professionelt og privat.

- Case: Projektleder lærte nødvendige sociale kompetencer.