Coaching lærte projektleder nødvendige sociale kompetence

Situationen
En fagligt kompetent projektleder, som skabte gode resultater for virksomheden, og som havde gode kunderelationer, udviklede samtidigt uacceptable samarbejdsproblemer internt i teamet. Derfor ønskede ledelsen, at projektlederen forbedrede sit kollegiale samarbejde.  

Udfordringen
Projektlederen skulle motiveres til og lære at forbedre sine samarbejdsrelationer uden at miste fokus på resultater og kunderelationer.

Processen
Efter en indledende samtale blev coachingforløbet indledt med en test af projektlederens følelsesmæssige intelligens. Testen afspejlede 100% fokus på at skabe resultater og 0% på kollegialt samarbejde og sociale relationer, som blev opfattet som upåvirkelige.

Projektlederen opfattede det som manipulation at bruge sociale relationer som et middel til at lykkes. Udover dårlige samarbejdsrelationer var konsekvensen for ham selv et utilfredsstillet behov for personlig anerkendelse og at være vellidt. Udsigten til en tilfredsstillelse af dette behov blev hans egen motivation for at ændre situationen.

Samtalerne gav en forståelse for, at relationerne til både kunder og kolleger var vigtige – samt at disse relationer hidtil var blevet forværret. Projektlederen arbejdede aktivt med at opbygge gode relationer bl.a. ved at vise kollegerne mere personlig interesse, spørge til deres viden og erfaringer samt inddrage dem i opgaveløsningen.

Resultatet
Indsigten i hans eget behov for personlig anerkendelse ændrede projektlederens forståelse af eget og kollegers behov for gode personlige arbejdsrelationer. Der skabtes et billede af gode sociale relationer som en legitim hjælp til at skabe resultater – og som en vej til en vigtig personlig anerkendelse fra chef og kolleger. Med denne erkendelse ændrede projektlederen sin sociale adfærd og skabte hurtigt forbedrede kollegiale relationer – til gavn for både kolleger og for sig selv.

En samtale med projektlederens chef og virksomhedens HR-chef viste, at udviklingen var synlig og blev anerkendt, og en senere opfølgningssamtale bekræftede den vedvarende effekt. Projektlederen var endvidere begyndt at bearbejde sine private relationer ud fra den nye selverkendelse, hvilket også forbedrede disse relationer mærkbart.