Kvalitative analyser

Vores kvalitative analyser, typisk 1:1 interviews eller fokusgrupper, kan tilvejebringe ny værdifuld viden, som virksomheden fx kan bruge til at:

  • Forstå og udnytte kvantitative data
  • Udvikle kompetencer i forhold til best practice
  • Optimere interne processer
  • Få indsigt i kundernes adfærd og behov
  • Udvikle mere attraktive produkter eller services
  • Styrke salget

Indsigt i virksomheden
Tilfredshedsundersøgelser, 360 graders analyser og lignende kvantitative undersøgelser giver et fingerpeg om tingenes tilstand.Men det kan værevanskeligt at gennemskue de sammenhænge, der ligger bag resultaterne.

I vores kvalitative analyser går vi i dybden for at finde ud af, hvorfor dekvantitative data falder ud, som de gør. Eller vi skaber ny viden om best practice ved at gennemføre kompetenceanalyser. Udbyttet er som regel en øjenåbner, der kan bruges konstruktivt til at skabe konkrete forbedringer og bedre forretningsmæssige resultater.
Case A: Kvalitativ analyse kastede lys over MTU-målingen

Indsigt i markedet
Virksomheder har brug for at være på forkant med kundernes ønsker og behov. Hvis de er ukendte eller overhøres på grund af forestillinger, vanetænkning eller distance til kundegruppen, giver det let spil for konkurrenter. Vi benytter kvalitative analyser til at identificere kunders og brugeres adfærd, behov og ønsker.
Case B: Medicovirksomhed fik værdifuld indsigt i brugernes behov