Lederudvikling

Vores tilgang til lederudvikling bygger på solid indsigt i såvel den psykologiske som i den forretningsmæssige side af ledelse. De to indsigter spiller sammen i vores forløb, der typisk består af fire indsatsområder:

1. Ledelse af forretningen
Giver lederen et præcist overblik over sit ansvarsområde og den mission og vision, han eller hun skal realisere. Lederen får klarhed over opgaver og interessenter samt opnår en effektiv rolle- og ansvarsfordeling.

2. Teamledelse
Fokuserer på at udvikle et stærkt team af medarbejdere, der er samlet omkring et fælles mål, og som er kendetegnet ved en åben, tillidsfuld og feedbackorienteret dialog. Lederen får redskaber til at sikre teamets tilslutning tilbeslutninger.

3. Medarbejderledelse
Gør lederen i stand til at målrette den enkelte medarbejders indsats, bl.a. ved at identificere ledelses- og udviklingsbehov, gennemføre vanskelige individuelle samtaler og give konstruktiv feedback.

4. Selvledelse
Fokuserer på lederen selv og adresserer lederens eget ledelsesbehov og kendskab til egne styrker, svagheder og ambitioner. Lederen lærer at prioritere egen tid og håndtere sin ledelsesadfærd optimalt.


Case: Nyudnævnte ledere kom rigtigt fra start