Teamudvikling

Vi leverer effektive redskaber til at forbedre såvel samarbejdsprocesser som resultater i projektteams, afdelinger og lederteams på alle niveauer i organisationen. Det kan fx være teams, der ønsker:

  • At styrke kendskabet og tilliden imellem teammedlemmer
  • At komme godt fra start som et nyetableret team
  • At komme godt fra start
  • At gøre teammøder dynamiske og resultatorienterede
  • At sikre gennemslagskraft udadtil som samlet team

I teamudviklingsprocesser fokuserer vi på teamets opgaver, de interne dynamikker i samarbejdet på ledelsen af teamet. I processen benytter vi blandt andet gennemtestede og letforståelige samarbejdsmodeller, som bliver forankret i konkrete og relevante opgaver. Udviklingsarbejdet og de nye redskaber giver en åben, tillidsfuld dialog i teamet og resulterer i ejerskab for fælles beslutninger, gensidig ansvarlighed og fokus på fælles mål.

- Case: Lederteam fik udviklet en stærk holdånd